2016-09-01-uroczystości wieluńskie-12

Przy "Golgocie Wieluńskiej"