2016-09-01-uroczystości wieluńskie-11

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem tragedii Wielunia