2016-10-05-Ślubowanie-7

Fragment widowiska w wykonaniu teatru Maska