Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

Tradycją Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bpa Teodora Kubiny w Wieluniu, teraz także Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jest uroczysta Msza św. sprawowana w intencji uczniów wszystkich klas z racji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, patrona szkoły, połączona z uroczystym ślubowaniem uczniów klas pierwszych i przyjęciem ich do społeczności szkolnej.  Eucharystię w kościele oo. franciszkanów sprawowali: o. Błażej, rekolekcjonista i kaznodzieja, ks. Paweł Otręba, prefekt Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum oraz ks. prałat Marian Stochniałek. Obecni byli uczniowie szkoły (jest ich w sumie 70), nauczyciele, rodzice.

Celebransi Mszy św. .Od lewej: ks. Marian Stochniałek, o. Błażej, ks. Paweł Otręba

Celebransi Mszy św. .Od lewej: ks. Marian Stochniałek, o. Błażej, ks. Paweł Otręba

Grupa ubogacająca liturgię muzyką i śpiewem

Grupa ubogacająca liturgię muzyką i śpiewem

W słowie Bożym skierowanym do uczniów o. Błażej przypomniał kilka wydarzeń z życia św. Franciszka z Asyżu: rozdanie w 1206 roku majątku ubogim (stąd biedaczyna), napisanie reguły wędrownego zakonu żebrzącego, zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III, utworzenie w 1221 roku Trzeciego Zakonu (tercjarzy) dla ludzi świeckich, kanonizację w 1228 roku (dwa lata po śmierci), uwypuklając jednocześnie epizod rozesłania braci do Asyżu, by głosili tam Ewangelię. Jakież było ich zdumienie, kontynuował, kiedy zdając relację z wyprawy, mówili, że nie powiedzieli żadnego słowa, a św. Franciszek ich nie potępił. Nie były potrzebne słowa, bo Ewangelię głosili swoim życiem. Kaznodzieja podkreślił też fakt wpływu ruchu franciszkańskiego i samego św. Franciszka na rozwój kultury europejskiej. Święty Franciszek nazywany był „Orfeuszem średniowiecza”, „Świętym poetów i poetą świętych”. On sam nazywał siebie „bożym wesołkiem”. Jego nauka nacechowana była radością i miłością Natury, a kazania do ptaków  i ryb stały się ulubionym tematem w sztuce. Do dziś czytamy „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (najpiękniejszy utwór, 53 „kwiatki” o czynach i cudach świętego i jego współbraci), „Legendę trzech towarzyszy, żywot św. Franciszka” (zapisane w 1244 roku przez trzech braci: Leona, Rufina z Asyżu i Angela z Rieti epizody z życia świętego), podziwiamy obraz El Greca „Ekstaza św. Franciszka”, rzeźbę Donatella, słuchamy „Legendy o kazaniu św. Franciszka do ptaków”, utworu na fortepian Ferenca Liszta.

Wy, uczniowie szkoły katolickiej, swoim życiem, mówił o. Błażej, możecie pokazywać Chrystusa i głosić Ewangelię tak, jak współbracia św. Franciszka. Winniście być rozpoznawalni po swoim zachowaniu i uczynkach, tak jak przypomniała to dzisiejsza Ewangelia wg św. Mateusza: „Tak też światło wasze niech jaśnieje na oczach wszystkich ludzi po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie”.

Po homilii nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z ucałowaniem sztandaru szkoły. Na zakończenie Eucharystii uczniowie ucałowali relikwie św. Franciszka i odmówili modlitwę do swego Patrona.

Poczet sztandarowy przed ślubowaniem

Poczet sztandarowy przed ślubowaniem

O Panie, uczyń z nas narzędzie Twojego pokoju,

Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

Światło tam, gdzie panuje mrok;

Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen.

Uroczystości  w kościele zakończyły się wspólną fotografią.

Uczniowie i grono pedagogiczne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przed kościołem oo. Franciszkanów

Uczniowie i grono pedagogiczne Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum przed kościołem oo. Franciszkanów

Druga część uroczystości odbyła się w murach szkoły przy ulicy Śląskiej 23. Uczestniczyli w niej m.in. goście:

  1. Zenon Kołodziej – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, reprezentujący Starostę Powiatu Wieluńskiego
  2. Maria Chodkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – organu prowadzącego szkołę
  3. Małgorzata Świątek-Słonina – Dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi
  4. Violetta Błasiak – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  5. Anna Przybylska – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, dyr. Gimnazjum SPSK w Drobnicach
  6. Marzena Kowalska – dyrektor Publicznego Gimnazjum SPSK im. bł. Maksymiliana Binkiewicza w Wieluniu
  7. Marta Czok – Skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
  8. Małgorzata Komar – reprezentująca Dyrektora Wieluńskiego Oddziału Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  9. Andrzej Wróbel – prezes firmy KORONA S.A., wspierającej nowopowstającą szkołę w zakresie dostępu do specjalistycznego wyposażenia
  10. Sylwia Wrzała – Przewodnicząca Rady Rodziców

Część artystyczną rozpoczęły wokalistki: Ola Marchewka w piosence Radość najpiękniejszych lat i Ania Gogola w utworze Wciąż mnie zadziwiasz. Następnie, zgodnie z wieloletnią tradycją, wystąpił szkolny teatr MASKA, prowadzony niezmiennie od 17 lat przez p. dr Dorotę Eichstaedt. Tym razem młodzi aktorzy zaprezentowali etiudę teatralną stawiającą pytanie, czy radykalna postawa św. Franciszka, porzucającego wszystko, co oferował mu świat, aby podążać za głosem Chrystusa, aby iść za głosem własnego serca, jest możliwa we współczesnych realiach.  Teatr MASKA wystąpił tym razem w bardzo „odmłodzonym” składzie, ale zarówno gra aktorska (m.in.: Ady Zajko, Michała Jandury i Oli Kuźnik), jak i realizacja spektaklu pozostały na niezmienionym, wysokim poziomie, co zgodnie doceniła zgromadzona publiczność.

Ciepłe, a zarazem merytoryczne wystąpienia gości, życzenia pomyślnego rozwoju dla nowej szkoły oraz wyrazy uznania dla szkół katolickich, które stanowią dopełnienie bogatej oferty edukacyjnej naszego miasta, podejmując wyzwanie pogodzenia edukacji w duchu tradycyjnych wartości z nowoczesnymi metodami kształcenia, stanowiły swoiste ukoronowanie tego dnia.

I, trzeba przyznać, wszyscy mówcy zastosowali się do zalecenia św. Franciszka, przywołanego przez p.dyr. Bogusława Kurzyńskiego: „Napominam braci, by ich kazania były krótkie, ponieważ Pan nasz na ziemi mówił krótko”.

Aby uczynić zadość tradycji świętowania spotkanie zakończyło się spotkaniem przy stole, a – w przypadku uczniów – przy równie tradycyjnej pizzy, ufundowanej przez Radę Rodziców.

Uroczystości oficjalne w szkole

Uroczystości oficjalne w szkole

Teatr Maska

Teatr Maska

Fragment widowiska w wykonaniu teatru Maska

Fragment widowiska w wykonaniu teatru Maska