2016-10-05-Ślubowanie-2

Poczet sztandarowy przed ślubowaniem