Umowa na dofinansowanie remontu zespołu dworsko – parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie remontu zespołu dworsko – parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Projekt nosi nazwę „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej  w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej”. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2 571 120,25 zł., dofinansowanie  1776 790,41 zł   co stanowi do 85% kosztów kwalifikowanych.  Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych na terenie Ziemi Wieluńskiej oraz województwa łódzkiego.

Realizacja prac remontowych dworu pozwoli ochronić cenne dziedzictwo kulturowe – jeden z kilkunastu zachowanych tego typu obiektów w Polsce, ponadto umożliwi  przeznaczenie budynków wchodzących w skład muzeum dla nowych funkcji związanych z jego działalnością – warsztaty gastronomiczne dla młodzieży szkolnej i kół gospodyń wiejskich promujące dworskie i lokalne tradycje kulinarne. Budynki zostaną dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych, które obecnie mają ograniczoną możliwość korzystania z pełni oferty kulturalnej muzeum.

źródło: UM w Wieluniu, fot. MZW w Wieluniu