Tag: dofinansowanie

Dofinansowanie z Programu „Sportowa Polska” na budowę boiska piłkarskiego przy ZS nr 1 w Wieluniu

Dofinansowanie, w kwocie 310 tys. zł., przyznano Powiatowi Wieluńskiemu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Program „Sportowa Polska”. Tą dobrą informacją podzielił się Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik podczas spotkania w budynku Warsztatów Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Przyznanie dotacji ma na celu budowę boiska piłkarskiego przy ZS nr 1 w Wieluniu. Powiat na budowę przygotował wkład własny równy kwocie dotacji. W towarzystwie nie kryjących …

Kontynuuj czytanie

Dofinansowanie dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu pozyskała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Biblioteka otrzymała 18 750 zł na zakup nowości wydawniczych. Dzięki pozyskanym środkom wzbogacimy księgozbiór biblioteki głównej i filii bibliotecznych o beletrystykę i literaturę popularnonaukową oraz książki dla …

Kontynuuj czytanie

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 …

Kontynuuj czytanie

Podłączenia kanalizacyjne z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Wieluń, zainteresowanych podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ramach programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w obszarze Gminy Wieluń. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zobowiązane są do złożenia deklaracji chęci …

Kontynuuj czytanie

Umowa na dofinansowanie remontu zespołu dworsko – parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie remontu zespołu dworsko – parkowego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Projekt nosi nazwę „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej  w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem …

Kontynuuj czytanie