Uczniowie SP w Rudzie w Planetarium i Centrum Nauki w Łodzi

6 czerwca uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. W Witosa w Rudzie uczestniczyli w wycieczce do Planetarium oraz Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

W Planetarium uczniowie obejrzeli seans pt. „Kosmos dla najmłodszych”. Był to czas spędzony w przestworzach, pośród gwiazd, planet i innych ciał niebieskich. Następnie dzieci zwiedzały ścieżki edukacyjne w Centrum Nauki i Techniki EC1.

Uczniowie mogli dotknąć wszystkich elementów: np. wejść do środka ogromnego pieca,  zmienić się w dyspozytora obsługującego nastawienie. Ponadto dzieci obejrzały szereg ekspozycji i eksperymentów fizycznych.

Wycieczka dostarczyła uczniom niezapomnianych wrażeń.

SP im. W Witosa w Rudzie