Uczniowie klasy III Gimnazjum ze SP nr 4 w Wieluniu w Auschwitz – Birkenau

W dniu 29.05.2019 roku uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w wyjeździe do obozu Auschwitz – Birkenau. Wyjazd odbył się w ramach projektu Roma śperenca – pamięć oraz współczesność europejskich Romów. Projekt  był finansowany ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz – Birkenau.
Podczas warsztatów zorganizowanych w Stowarzyszeniu Romów w Oświęcimiu uczniowie mieli możliwość zapoznać się z historią, kulturą, zwyczajami i tradycjami tej grupy etnicznej. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się na zwiedzanie obozu Auschwitz – Birkenau. Po krótkiej przerwie obiadowej uczestniczyli w warsztatach ,,Między przeszłością, a teraźniejszością. Pamięć o zagładzie i współczesne wyzwania europejskich Romów ‘’ prowadzonych przez dr Joannę Talewicz-Kwiatkowską w bloku 13. W swoim wykładzie pani doktor zwróciła szczególną uwagę na problem dyskryminacji i hejtu w dzisiejszym świecie. Młodzież, zaciekawiona tymi słowami, brała czynny udział w dyskusji. Cała wycieczka wywarła duże wrażenie na uczniach i ich opiekunach. Organizatorem wycieczki była pani dyrektor Małgorzata Żuchowska, a opiekunami pan Grzegorz Kucharski i pan Cezary Wróbel.

SP nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu