Tydzień Bibliotek 8 – 15 maja 2019 r. pod hasłem „biblioteka”

Przed nami kolejny Tydzień Bibliotek (8 – 15 maja). Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypominają i zapraszają na jego obchody!