Trzecie spotkanie z cyklu „Pomaluj mój świat” w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

27 kwietnia odbyły się trzecie z kolei zajęcia plastyczne z cyklu „Pomaluj mój świat” skierowane do dzieci z Ukrainy.  Warsztaty prowadziła pochodząca z Kazachstanu malarka Elena Mirzajewa.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu. Tematem przewodnim zajęć był portret matki, która w sercu każdego zajmuje szczególne miejsce  co zostało uchwycone na wykonanych pracach.

Serdecznie dziękujemy Elenie Mirzajewej za bezinteresowne zaangażowanie w cykl zajęć skierowanych do dzieci z Ukrainy.

   

   

                 

       

       

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu