Dzień Ziemi 2023- międzypokoleniowa akcja sadzenia drzew w Małyszynie

Tegoroczny Dzień Ziemi Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu postanowiło uczcić  akcją sadzenia drzew. Na zaproszenie do współpracy odpowiedziało Sołectwo Małyszyn oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Małyszyna.  Wspólne sadzenie drzew w Małyszynie odbyło się w  sobotę 22 kwietnia. W akcji sadzenia  drzew  uczestniczył prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Tomasz Kulicki.  Pracy w plenerze sprzyjała piękna, wiosenna pogoda. Zarówno pracownicy Przedsiębiorstwa   Komunalnego, jak i mieszkańcy Małyszyna zjawili się z dziećmi, które bardzo chętnie włączyły się w akcję.

– Nieczęsto się zdarza, że starsi, dorośli, młodzież oraz dzieci chcą wspólnie spędzać czas czy podejmować wspólnie działania. Międzypokoleniowa akcja sadzenia drzew była fantastyczną okazją do integracji. Wszyscy się uzupełniali i pomagali sobie nawzajem – mówił Prezes Tomasz Kulicki.

Dzień 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku rezolucją A/RES/63/278 z inicjatywy Boliwii. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku. Ziemia to jedyne miejsce do życia, jakie jest nam dane, dlatego my, jej mieszkańcy, musimy zadbać o to, by była domem także dla przyszłych pokoleń.

Obchody Dnia Ziemi służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie przede wszystkim ochrony środowiska ale nie tylko. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w różnych obszarach życia, między innymi w polityce, edukacji, w nauce czy kulturze. Wśród akcji towarzyszących obchodom  jest np. symbolicznie wyłączane są światła w domach i biurach oraz właśnie coroczne sprzątanie świata.

Organizowane z okazji Dnia Ziemi warsztaty, spotkania, konferencje, wykłady czy konkursy, to tylko część wysiłków podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się w tym kierunku odpowiednich działań.

               

               

               

               

   

 

źródło: Karol Tomczyk/PK w Wieluniu