2017-04-19-Groby-Pańskie-3

Grób Pański w parafii św. Barbary w Wieluniu