2017-04-19-Groby-Pańskie-1

Grób Pański w kościele Marii Magdaleny w Ożarowie