Tag: zdalna szkoła

42 laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna szkoła” dla uczniów powiatu wieluńskiego

Powiat wieluński, za pozyskany grant w wysokości 99 960,99 zł, w ramach projektu „Zdalna szkoła” zakupił 42 laptopy i myszki optyczne dla uczniów szkół naszego powiatu. Powiat wieluński w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” realizuje projekt pn. „Zdalna szkoła”. Decyzją Centrum Projektów Polska …

Kontynuuj czytanie

Gmina Wieluń pozyskała grant w ramach projektu „Zdalna Szkoła”

Gmina Wieluń w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant do 100 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. Zakupione w ramach projektu tablety umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas technicznych możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 100 000,00 zł, do 11 szkół podstawowych …

Kontynuuj czytanie