Tag: Wazowie

Sesja popularnonaukowa „Dzieje Wielunia w czasach panowania dynastii Wazów” w MZW

Dzieje Wielunia w czasach Wazów były tematem dwuczęściowej  konferencji popularnonaukowej  w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Części  pierwszej przewodniczył  prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, drugiej, po przerwie, prof. dr hab.  Tadeusz Grabarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego Panowanie  dynastii Wazów w Polsce rozpoczęło się po śmierci Stefana Batorego rywalizacją o polską koronę pomiędzy dwoma kandydatami, królewiczem szwedzkim Zygmuntem Wazą …

Kontynuuj czytanie

Zaproszenie do udziału w sesji popularnonaukowej „Wieluń w czasach Wazów”

Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza 22 października  2022 roku miłośników historii Wielunia na sesję popularnonaukową „Wieluń w czasach Wazów”. Jest to kontynuacja odbytych już sesji „Wieluń w czasach Piastów ” oraz „Wieluń w czasach Jagiellonów”.     W programie: godz. 11:00 – 11:15 – powitanie uczestników, godz. 11:15 – 11:40 – „Ziemia wieluńska w okresie wojen i niepokojów w epoce Wazów” – prof. dr hab. T. …

Kontynuuj czytanie