Tag: ulica

ANKIETA KONSULTACYJNA W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULIC W MIEŚCIE WIELUŃ I WSI RUDA

Szanowni Mieszkańcy, W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 18 Stycznia w Wieluniu, złożonej przez Radnych Rady Miejskiej w Wieluniu: Romana Drosińskiego, Annę Dziuba-Marzec, Wojciecha Psuję, Tomasza Akulicza, petycją z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 18 Stycznia i Franklina Roosevelta oraz wnioskami: Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej …

Kontynuuj czytanie

„Rondo Praw Kobiet” – Nowe rondo w Wieluniu

28 kwietnia, podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Wieluniu radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na skrzyżowaniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Warszawską w Wieluniu. Jedną z propozycji nazwy, w imieniu klubu radnych „Łączy Nas Wieluń”, przedstawił Jarosław Rozmarynowski. Klub zaproponował  nazwę „ Rondo Bitwy Warszawskiej 1920 r.”. Kolejną …

Kontynuuj czytanie