Tag: stypendia

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego przyznała stypendia uzdolnionej młodzieży

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego przyznała uzdolnionej młodzieży łącznie 22 stypendia o wartości ponad 40 tys. złotych i zarekomendowała 2 w ramach programu „Stypendia Pomostowe”. Programy stypendialne Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego realizuje od początku swojego funkcjonowania od lat wspierając utalentowanych uczniów i studentów, którzy świadomi swoich zdolności, mają odwagę zdobywać kolejne szczyty. Tegoroczna uroczystość wręczenia stypendiów zorganizowano w dniu 24 listopada w II Liceum …

Kontynuuj czytanie

Zarząd Powiatu Wieluńskiego przyznał 48 stypendiów uzdolnionej młodzieży

9 listopada, był szczególnym dniem dla uzdolnionej młodzieży z  powiatu wieluńskiego. W tym dniu,  w budynku Warsztatów Budowlanych Zespołu szkół nr 1 w Wieluniu , 48 uczniom i absolwentom zostały wręczone stypendia przyznane przez Zarząd Powiatu Wieluńskiego.  Na 122 złożone wnioski przyznano 30 stypendiów  w kategorii uczeń i 18 stypendiów w kategorii absolwent.  Stypendia przyznane …

Kontynuuj czytanie

24 Stypendia dla uzdolnionej młodzieży przyznała Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Łącznie 24 stypendia o wartości ponad 53 tys. złotych Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego przyznała uzdolnionej młodzieży. Uroczystość wręczenia stypendiów zorganizowano w dniu 22 listopada w budynku Warsztatów Budowlanych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu. Podczas uroczystości podsumowującej XXIV edycję programu „Równe Szanse” i XXI edycję programu „Stypendia Pomostowe” przybyłych gości powitał  prezes zarządu Fundacji Tomasz Dawidziak. Prezesowi towarzyszyła wiceprezes Agnieszka …

Kontynuuj czytanie

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

9 listopada był szczególnym  dniem dla uzdolnionej młodzieży z  powiatu wieluńskiego. W sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się rozdanie stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i absolwentów przyznanych przez Zarząd Powiatu Wieluńskiego. 21 stypendiów w kategorii uczeń i 6 stypendiów w kategorii absolwent Zarząd przyznał uchwałą nr 1004/22 z dnia 24 października 2022 roku. Stypendia przyznane zostały tradycyjnie na okres …

Kontynuuj czytanie

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego wręczyła stypendia

We wtorek, 23 listopada, w sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych uzdolnionej młodzieży. Było to podsumowanie i wręczenie stypendiów XXIII edycji programów stypendialnych Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w programie: „Równe Szanse” i XX edycji – „Stypendia Pomostowe”. Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pomaga wyrównać szansę zdolnym i utalentowanym dzieciom i młodzieży a dzięki stypendiom pozwala rozwijać talenty i realizować …

Kontynuuj czytanie