Tag: Stowarzyszenie Razem możemy więcej

Zwyczajne walne zebranie członków  Stowarzyszenia „Razem możemy więcej im. Matki Teresy Kierocińskiej

30 września członkowie Stowarzyszenia „Razem możemy więcej” spotkali się na dorocznym  zwyczajnym walnym zebraniu. Zebranie zwołał Zarząd Stowarzyszenia. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Stowarzyszenia. Po wyborze Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków, prowadzenie zebrania przejął Przewodniczący. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania i przyjęciu porządku obrad nastąpiła część sprawozdawcza. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia wraz z …

Kontynuuj czytanie

Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Kierocińskiej kończy 10 lat

Pomysł zawiązania stowarzyszenia w parafii św. Barbary w Wieluniu zrodził się w maju 2008 roku podczas festynu zorganizowanego przez Zarząd Osiedla nr 4 i Radę Parafialną. Inspiracją stały się: udana impreza pod hasłem „Silni miłością rodziny – spełniamy dziecięce marzenia” i często powtarzające się słowa „razem możemy więcej”. Pomocą i doświadczeniem posłużyło nam Stowarzyszenie im. …

Kontynuuj czytanie