Tag: spis rolny

W budynku Urzędu Miejskiego w Wieluniu uruchomiono samodzielne stanowisko internetowe do samospisu rolnego

Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w ramach prowadzonego Powszechnego Spisu Rolnego 2020 roku , z dniem 03. 09. 2020 r. utworzone zostało w Urzędzie Miejskim w Wieluniu bezpłatne stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego.  Przy stanowisku obowiązują środki ochronne adekwatne do bieżącego zagrożenia epidemicznego. Na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego, skierowanego do Gminnego …

Kontynuuj czytanie

Trwa nabór na rachmistrza spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Spis zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej …

Kontynuuj czytanie