Tag: Publiczna Szkoła Powszechna

Nowy punkt dydaktyczny w Czarnożyłach – wynik konkursu „Szkolny ogród naszych marzeń”-

Na terenie gminy Czarnożyły w ramach konkursu „Szkolny ogród naszych marzeń” powstał kolejny punkt dydaktyczny współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  Nowe zagospodarowanie w postaci: utwardzonych ścieżek edukacyjnych, altany wraz z tablicami edukacyjnymi, stołów edukacyjnych, nasadzeń roślin wraz z oznaczeniem, stacji meteorologicznej, budki lęgowej dla ptaków, ula dydaktycznego oraz …

Kontynuuj czytanie