Tag: prawa ucznia

Spotkanie z Dariuszem Supłem z Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

6 .12 w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika odbyło się spotkanie z Dariuszem Supłem zastępcą dyrektora Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Gość spotkania przypomniał uczniom, zaproszonym z różnych szkół wieluńskich, podstawowe prawa, wolności i zasady ich ochrony wynikające z Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty …

Kontynuuj czytanie