Tag: Pałac Taczanowskich

Koncert charytatywny na rzecz odbudowy Pałacu Taczanowskich, przyszłego Domu Seniora w Rudzie

Pałac Taczanowskich zbudowany został przez właściciela folwarku Ruda Emanuela Taczanowskiego w 1851 roku. Kolejnym właścicielem był Gustaw Taczanowski. W czasie II wojny światowej Pałac przejęli Niemcy. Zarządzał nim Czesław Gajdecki.  Po II wojnie światowej majątek znacjonalizowano.   Powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR). Przy bramie wjazdowej pobudowano blok mieszkalny. Sam pałac stał się budynkiem mieszkalnym, siedzibą biblioteki …

Kontynuuj czytanie