Tag: numery PESEL

Rejestracja i nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 roku (środa) w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 14 rozpoczęła się rejestracja i nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W celu nadania numeru PESEL obywatele Ukrainy muszą posiadać niezbędne dokumenty: 1) wniosek w formie papierowej, według określonego …

Kontynuuj czytanie