Tag: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Program Wspieraj Seniora -„opaska bezpieczeństwa”

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Senior zostanie wyposażony w tzw. opaskę bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Opaska bezpieczeństwa posiada następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, umożliwiające komunikowanie się z centrum …

Kontynuuj czytanie