Tag: EtnoPolska 2021

„Hej Jana, Jana będziemy chwalić…”- projekt kulturalny dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury opublikowało  wyniki naboru wniosków do programu EtnoPolska 2021. O dofinansowanie zaplanowanych działań starało się 1846 wnioskodawców. Wśród 308 dofinansowanych projektów znalazł się projekt „Hej Jana, Jana będziemy chwalić…”, zgłoszony przez Dom Kultury w Ożarowie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwa będzie organizacja plenerowej Nocy Świętojańskiej z jej zwyczajami, obrzędami, urozmaiconej przeglądem młodych artystów, wokalistów …

Kontynuuj czytanie

Fundacja Made in Wieluń i Dom Kultury w Ożarowie z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury

W grudniu 2020 roku Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.  Program uruchomiony w 2018 roku zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.  Do programu EtnoPolska 2021  wpłynęło 1846 wniosków ( 50% więcej niż rok wcześniej). Wśród składających …

Kontynuuj czytanie