Tag: dyrektor

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs  na Dyrektora  Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluń. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 126, lub …

Kontynuuj czytanie

Dyrektorka Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu zrezygnowała z funkcji dyrektora

W dniu 20 listopada Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wicestarosta Krzysztof Dziuba podziękowali za współpracę dotychczasowemu dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu Kamili Prange. Kamila Prange zrezygnowała z funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu oraz z nauczania w szkole z przyczyn osobistych. Z dniem 30 listopada obowiązki dyrektora będzie pełnić Maria Mikoda. Podziękowaliśmy dziś za oddaną pracę Pani Kamili Prange – Dyrektor Zespół Szkół …

Kontynuuj czytanie