Szpital w Wieluniu beneficjentem dotacji na zakup nowego ambulansu

Na konferencji prasowej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wieluniu w dniu 25 lipca przekazano informację o kolejnej, wysokiej dotacji dla wieluńskiego szpitala.

W spotkaniu  uczestniczył Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, Dyrektor SP ZOZ w  Wieluniu Anna Freus,  Dyrektor do spraw medycznych  SP ZOZ w Wieluniu Wojciech Ordon oraz Radny Rady Powiatu w Wieluniu Waldemar Borczyk.

Wieluński szpital  kolejny raz doczekał się wsparcia finansowego.  Symboliczny czek w wysokości 730 tys. zł, na ręce dyrektora Anny Freus,  tym razem od Agencji Rozwoju Przemysłu na zakup ambulansu medycznego,  przekazał poseł Paweł Rychlik, który powiedział:

Jest to jedyna w Polsce dotacja przeznaczona dla szpitala przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jesteśmy  więc  jedynym jej beneficjentem w kraju.  Zadania Agencji Rozwoju Przemysłu są zupełnie inne, ale to, że zechciała wesprzeć służbę zdrowia, szczególnie  ratownictwo medyczne w Wieluniu kwotą 730 tys. zł jest bardzo chwalebne. Dzięki dotacji Oddział Ratunkowy w Wieluniu wzbogaci się o nowy ambulans.

Wiemy, że w ostatnich kilku latach, podobne zakupy sfinansowane w zupełności z zewnętrznych środków także miały miejsce. Mam tutaj na myśli 2018 r. – mercedesa sprintera, karetkę S i potem w 2019 r. drugą karetkę z programu  „100 karetek na 100 lat niepodległości”. Dzisiaj to trzeci ambulans, który wzbogaci załogę ratownictwa medycznego w Wieluniu.

Poseł Paweł Rychlik podkreślił wielki udział w pozyskaniu tych funduszy  przez pochodzących z Wielunia: Dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Matynię i Wiceprezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Łukasza Gałczyńskiego.

Jest to niezwykły dar.  Szpital w Wieluniu wstawia do systemu ratownictwa medycznego trzy karetki. Oznacza to, że zabezpieczamy trzema karetkami nasz obszar 24 godziny , przy 12-14 wyjazdach na dobę.

Każdy wyjazd w systemie oznacza ratowanie czyjegoś życia.   Nowy ambulans to niezwykły i cenny dar, przystępujemy więc natychmiast do procedury przetargowej. Jestem przekonana, że do końca bieżącego roku uda się te środki rozliczyć i karetka na terenie wieluńskiego szpitala stanie.

– powiedziała dyrektor Anna Freus

Obecnie, trzy karetki z wieluńskiego szpitala  obsługują ponad 70 tys. osób zabezpieczając w ciągu doby około 12-14 wyjazdów. Dlatego nowy, dodatkowy ambulans jest tak bardzo potrzebny. Podczas spotkania poinformowano także o gotowości SP ZOZ w Wieluniu do przetargu i zakupu nowej karetki jeszcze w tym roku.

Obecny na spotkaniu Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba odnosząc się do licznych komentarzy w Internecie o rozdawaniu rzekomych „czeków bez pokrycia” powiedział:

Za naszymi plecami jest dowód namacalny tego, że nie są to czeki bez pokrycia, tylko za tym idą później konkretne działania. I tak jak kiedyś spotkaliśmy się w tym miejscu i pan poseł przekazywał nam taki symboliczny czek dotyczący dofinansowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i ten Szpitalny Oddział Ratunkowy za nami stoi.

Tak samo za chwilę przed tym oddziałem ratunkowym będzie stała karetka, ponieważ są to symboliczne czeki, ale za nimi idą podpisane umowy, idą przekazane środki. Procedura zawsze chwilę trwa, bo jest to procedura zamówień publicznych, ale już niedługo będzie ta karetka na pewno przed tym szpitalem stała.

Wszystkim, którzy piszą, że są to „czeki bez pokrycia” mówimy, że tak nie jest, że są to realne środki, które przekładają się na drogi, na inwestycje w strukturę szpitala, w strukturę sportową i strukturę edukacyjną.

– podkreślił wicestarosta Krzysztof Dziuba

Na zakończenie konferencji Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik tajemniczo poinformował, że w przygotowaniu jest także kolejny, duży projekt.

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń