Święto Patrona Szkoły bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza

W Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w Wieluniu odbyło się Święto Patrona Szkoły bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza. Dzień zaczął się od uroczystej Mszy św., po której Szymon M., uczeń kl. III gimnazjum, w prezentacji multimedialnej przypomniał wszystkim uczniom sylwetkę Patrona szkoły.

Tradycją szkoły są  Maksymiliany – nagrody przyznawane, w różnych kategoriach, uczniom i nauczycielom. Z tej szczególnej okazji rozstrzygnięto również i wręczono nagrody w konkursie „PATRON MOJEJ SZKOŁY – bł. ks. Maksymilian Binkiewicz”.

Nagrody przyznano:

Kategoria klas młodszych:
I miejsce – Franciszek B. z kl. II
II miejsce – Amelia R. z kl. II
III miejsce – Patryk M. z kl. I

Kategoria klas starszych:
I miejsce – Marta C. i Gabrysia S. z kl. III gimn.
II miejsce – Weronika K. z kl. III gimn.

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK