Światowy Dzień Poezji w Wieluniu

Po raz pierwszy happening „Przytulić poezję” z racji ” Światowego Dnia Poezji” zorganizowała w 2017 roku Magdalena Kapuścińska – wieluńska poetka, publicystka, malarka, twórczyni Klubu Satyrycznego „Ja gęgole” oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu. Spotkanie odbyło się w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej. Tegoroczny happening „Przytulić poezję” zorganizowały: Magdalena Kapuścińska (odpowiedzialna za część artystyczną), Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie „Po prostu żyj”.  Włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich z Mokrska, Kamionki, Mierzyc, Łyskorni.

Na święto poezji przybyli przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, członkinie KGW, dyrektorki Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Publicznej Biblioteki Powiatowej, wicedyrektorka LO im. Korczaka, media wieluńskie i zaproszeni przez Magdalenę Kapuścińską poeci i wokaliści. Wśród zaproszonych poetów byli poeci już uznani, mający za sobą debiuty poetyckie i wydane kolejne tomiki, piszący uczniowie oraz gość specjalny – Hania Zawadzka, która zaśpiewała na początek dwa własne teksty „Narodziny piosenki”, „Kołysanka”.

Przybyłe na spotkanie z poezją uczennice to Aleksandra Lach i Julia Lesiak z Liceum im. Korczaka oraz Mikołaj Obalski z Trębaczewa, uczeń ZS nr 1 w Wieluniu (wydany tomik w 2014 r.). Poeci już uznani to Czesław Nowak ze Stomporkowa, Ania Pawlak – Łacina (debiut poetycki w 2017 r.), Maciej Bieszczad, Kamil Dudek, Bogusława Chwierut z Libiąża, Dorota Brylska z Radomia, Teresa Gęsiarz (prosto z Berlina), Andrzej Kędzierski z Częstochowy – laureat I edycji Wieluńskiego Spotkania z Satyrą. Każdy z zaproszonych poetów przeczytał dwa swoje wiersze, często z ostatnio wydanych tomików: np. „Życie odmienione przez przypadki” (Dorota Brylska), „Śladami Jezusa”, „Chaos” (Bogusława Chwierut), „Pogrzeby wróbli” (Maciej Bieszczad).

Wszystkie przeczytane podczas happeningu wiersze to wiersze oparte na prostych codziennych wydarzeniach, dotykających poetów i nie poetów.  Poeci wydarzenia ubierają w słowa i powstaje poezja.  Najlepiej oddają to słowa Doroty Brylskiej: „Wiersze to zwierciadło duszy. Zawarta jest w nich tęsknota, miłość…. Ale ono czasami pęka i każdy okruch jest w marszu, każdy z nich jest cząstką człowieka”.

Finałowa część happeningu to piosenka „O szczęściu” w wykonaniu Hani Zawadzkiej, piosenka z repertuaru Ani Dąbrowskiej „Poukładaj mnie” w wykonaniu Kamili Krawczyk i wiersz „Urodziny babci” autorstwa Heleny Klim, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionce.