Sukces Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej w Będzinie

W dniach 11-14 stycznia odbywał się w Będzinie XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Uczestników oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Teresa Krasowska – Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, adiunkt Instytutu Muzyki UMSC w Lublinie (przewodnicząca), prof. dr hab. Benedykt Odya – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (członek), ks. dr hab. Paweł Sobierajski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach (członek). W festiwalu, w kategorii młodzieżowe zespoły wokalno – instrumentalne wystąpił Chór i Zespół Muzyki Dawnej z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Chór i Zespół Muzyki Dawnej wraz ze swoim dyrygentem Jakubem Jurdzińskim zdobyły w tej kategorii I miejsce. Nagrodę w postaci 2500 złotych  ufundował Przemysław Sypniewski – Prezes Poczty polskiej S.A. W tej samej kategorii w XXIII edycji festiwalu Chór i Zespół Muzyki Dawnej zdobył tylko wyróżnienie. Już dziś nagrodzeni zapraszają na koncert kolęd w dniu 21 stycznia do kościoła św. Józefa w Wieluniu.