Koncert kolęd polskich w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Akcentem kończącym wizytację biskupią w parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie był koncert kolęd przygotowany przez wielopokoleniowy Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa prowadzony przez Grażynę Hadryś, muzycznie przez Bogdana Mieszkalskiego. Miejsce koncertu to Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Księdza bpa Andrzeja i towarzyszących mu księży Sylwestra Rsztara, ks. Witolda Bila przywitał Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz kierownik placówki Jarosław Eichstaedt.  Zespół wykonał 10 kolęd polskich. Swoim wykonawstwem oczarował dostojnych gości. W ich imieniu podziękowanie złożył ks. bp Andrzej Przybylski. Dziękował chórowi i zespołowi muzycznemu za pielęgnowanie tradycji i budowanie wspólnoty parafialnej. Koncert zakończył się spontanicznym wspólnym śpiewaniem kolęd polskich.