STYPENDIA POMOSTOWE – XX EDYCJA

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza nabór wniosków o rekomendacje organizacji lokalnej w programie STYPENDIA POMOSTOWE (SEGMENT II) realizowanym wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Wnioski wraz z załącznikami można składać od 5 do 16 lipca 2021 roku. W tegorocznej edycji Fundacja udzieli 3 rekomendacji, a roczne stypendium wynosi 7.000 zł !

REGULAMIN

WNIOSEK i OŚWIADCZENIE

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2021 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2021 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • Są absolwentami szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego,
  • Są mieszkańcami terenów wiejskich lub w miast do 20 mieszkańców, co potwierdzą zaświadczeniem z ewidencji ludności. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • Muszą pochodzić z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy, niż 960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, zgodnie z ALGORYTMEM. Odnośnik do algorytmu znajduje się TUTAJ.
  • zostali przyjęci w roku akademickim 2021/2022 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

Pierwszym krokiem w celu ubiegania się o rekomendację jest złożenie wypełnionego, kompletnego WNIOSKU wraz z załącznikami w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl. Kazimierza Wielkiego 2/205 najpóźniej do 16 lipca, do 15:30.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 lipca 2021 roku. O otrzymaniu rekomendacji osoby ubiegające się o stypendium zostaną powiadomione telefonicznie.

Po uzyskaniu rekomendacji, do 16 sierpnia 2021, do godz. 16:00 należy wypełnić WNIOSEK ONLINE, dostępny na stronie internetowej PSP. Odnośnik znajduje się TUTAJ. Po tym terminie nie będzie już możliwości otwarcia aplikacji.

Prawidłowo wypełniony, kompletny oraz zatwierdzony i złożony WNIOSEK ONLINE należy wydrukować i podpisać oraz złożyć w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w terminie do 23 sierpnia, do godz. 15:30.

W razie pytań można kontaktować się bezpośrednio z:

Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości – Odnośnik do kontaktu TUTAJ

Fundacją na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – tel. 723 254 655 lub (43) 843 79 32

Więcej o programie można przeczytać TUTAJ.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się TUTAJ.