Stary Ożarów i jego mieszkańcy w fotografii

Na prezentowanych fotografiach pozyskanych z domowego archiwum Edwarda Chłoda :

1. Tartak w dominium Mesków. Drugi od prawej Ignacy Chłód

2. W tle stary dom ludowy, pierwszy od prawej ks. Jan Szyca, drugi Ignacy Chłód