Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia „Po prostu żyj”

Wigilia to czas szczególny. Wszyscy, którzy prawdziwie przeżyli Adwent, tak jak każe tradycja chrześcijańska, spotykają się przy wspólnym rodzinnym stole, czytają fragment Ewangelii wg św. Łukasza o Narodzeniu Pana Jezusa, łamią się opłatkiem, świecą lampki na choince, śpiewają kolędy i reflektują tajemnicę Bożego Narodzenia.

Tak samo przy wigilijnym stole spotykają się członkowie działającego w Wieluniu Stowarzyszenia „Po prostu żyj”, ludzie, których połączył problem choroby nowotworowej. Dobrze, że razem z nimi tę tajemnicę chcą przeżywać i przeżywają przedstawiciele władz samorządowych i członkowie rodzin. Każde spotkanie wigilijne jest spotkaniem szczególnym. Jednakże spotkanie w grupie zrzeszającej ludzi dotkniętych chorobą nowotworową nabiera charakteru wyjątkowego. Organizatorem spotkania tej grupy jest Zarząd Stowarzyszenia, któremu przewodniczy Elżbieta Caban.

Spotykając się w ten szczególny czas członkowie Stowarzyszenia „Po prostu żyj” wspominają kolegów, którzy odeszli i po cichu myślą ilu z obecnych na spotkaniu odliczy się w następną Wigilię, ilu powita nowy Rok. Nie wymieniają nazwisk, po prostu pamiętają.

Dzięki spotkaniu wierzą w cud betlejemskiej szopy, w zatroskanie Józefa i Maryi, karmią serca nadzieją i czekają, by Bóg, który się w nich narodzi, rozbudził wystudzoną miłość.

W spotkaniu wigilijnym, które Stowarzyszenie zorganizowało 12 grudnia br. uczestniczyli: ks. prałat Marian Stochniałek – duchowy opiekun Stowarzyszenia „Po prostu żyj”, Andrzej Stępień – były starosta wieluński, Marek Kieler – starosta wieluński, Krzysztof Dziuba – wicestarosta wieluński, Andrzej Chowis – prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego i radny Sejmiku Wojewódzkiego, Grażyna Ryczyńska – radna Rady Powiatu oraz męski chór OSP Dąbrowa, który ubogacił spotkanie koncertem tradycyjnych kolęd.