2016-05-21-Spotkanie z pisarką Elizą Piotrowską-2

Eliza Piotrowska dokonuje wpisu do kroniki biblioteki