Spotkanie autorskie z Andrzejem Ziemiańskim

Spotkanie odbyło się 7 czerwca. To kolejny element projektu „Fantastyczny Wieluń” realizowanego w dniach 4 -8 czerwca przez M i GBP w Wieluniu. Odbyły się już: spotkanie z Wojciechem Siudmakiem, warsztaty kreatywnego pisania, warsztaty tworzenia komiksu dla dzieci, spotkanie autorskie z Krzysztofem Piskorskim połączone z prelekcją „Światotworzenie: poradnik praktyczny”, czytelnia live.   Cały projekt „Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszy Promocji Kultury”.

Spotkanie autorskie z Andrzejem Ziemiańskim to uczta dla miłośników fantastyki. Poprowadziła je Magdalena Pioruńska. Z krótkiej rozmowy, przeprowadzonej z wielką swobodą i swadą wyłoniła się postać pisarza, wcześniej absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (1983), pracownika naukowego (20 lat kariery naukowej) prowadzącego zajęcia z creative writing z w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, człowieka zakochanego we Wrocławiu, mieście, w którym się urodził i mieszka 58 lat i gdzie najczęściej osadza swoje teksty, bo jak mówi, Wrocław jest fantastycznym miastem, pełnym tajemniczych historii (każda historia z Wrocławia to temat na książkę), trzeba być tylko dobrym obserwatorem i uczyć się patrzyć i pamiętać, że nie widzimy tego, co widzimy. Nigdy nie wybierałem zawodu pisarza, tym bardziej pisarza z gatunku fantastyki. Z tym chyba się urodziłem. Zacząłem po prostu pisać o tym, co widziałem, a zdarzało się, że widziałem bardzo różne zaskakujące sceny. To, co piszę jest bardzo subiektywne, obiektywnym nie da się być. Moi bohaterowie? Ludzie źli. W kreowaniu bohaterów szczególną rolę odgrywają „pośrednicy” i tzw. mechanizm społeczny. Nigdy do końca nie wiem co zrobi mój bohater, mam tylko ogólną wizję jego losów…

Pierwsze opowiadanie fantastyczne Zakład zamknięty ukazało się w czasopiśmie uczelnianym „Sigma” w 1979 r. potem było słuchowisko radiowe Człowiek, który nie potrafi umrzeć (1981), nigdy niezrealizowane. Debiut książkowy to wydany w 1985 r. Daimonion, potem Przesiadka w przedpieklu wydana pod pseudonimem Patrick Shoughnessy (wznowiona, w 2004 r. pod własnym nazwiskiem). W 2000 r., po okresie nieobecności na rynku wydawniczym, ukazało się opowiadanie Bomba Heisenberga.  Opowiadania publikował w „Nowej Fantastyce” i „Sience Fiction”. Popularność przyniosła mu jednak powieść Achaja…

Nagrody? Najbardziej cieszą nagrody przyznane przez czytelników. Nagrody przyznawane przez wysokie gremia cieszą 1 dzień, potem medialnie niszczą – człowiek zaczyna gonić za swoim cieniem i chce być lepszy od tego niż jest sam…