„Śladami wojewodziny Anny Koniecpolskiej, fundatorki zespołu klasztornego w Wieluniu”

                         

11 marca o godz. 15.30 odbyły się  pierwsze zajęcia w ramach Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego MUR. Temat pierwszych zajęć: ” Śladami wojewodziny Anny Koniecpolskiej, fundatorki zespołu klasztornego w Wieluniu”.

MUR to ciekawe zajęcia warsztatowe, skierowane do uczniów szkół podstawowych i towarzyszących im dorosłych- rodziców lub dziadków, to lekcje muzealne, gry miejskie, wycieczki, które na celu mają poznawanie historii ziemi wieluńskiej.  Zajęcia będą  się odbywać  raz na dwa tygodnie w piątki, od godz. 15:30. Prowadzone będą w różnych obiektach, nie tylko muzealnych.  O wydarzeniu  czytamy na FB wieluńskiego muzeum

Dziś, 11 marca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej zainaugurował swą działalność Muzealny Uniwersytet Rodzinny. Studenci otrzymali indeksy MUR i zapoznali się z jego zasadami a także wysłuchali wykładu inauguracyjnego.

Pierwsze zajęcia „Śladami wojewodziny Anny Koniecpolskiej, fundatorki zespołu klasztornego w Wieluniu” poprowadził dyrektor Jan Książek. Uczestnicy zwiedzili także kościół ewangelicki, czyli dawny kościół klasztorny Sióstr Bernardynek.

       

     

     

źródło: MZW

fot. M. Gogola/MZW