2017-04-25-promocja-książki-o-Kierocińskiej-3

Przy mównicy Jan Książek, dyrektor MZW, przy stole Krzysztof Miller (reżyser filmu) i siostra Bogdana Batog