Promocja książki „Wieluń miastem wzrastania”

Na niecodzienne spotkanie w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, wielunian, parafian od św. Barbary w Wieluniu, przedstawicieli władz miasta i powiatu, siostry zakonne oraz młodzież zaprosili Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ks. kan. Jarosław Boral, proboszcz parafii św. Barbary w Wieluniu oraz siostry karmelitanki. Spotkanie odbyło się 25 kwietnia i poświęcone było promocji publikacji pokonferencyjnej Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130. rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Wieluń, 6 czerwca 2015 roku.

Na promocję przybyło wiele gości

Na promocję przybyło wiele gości

Zaproszeni goście

Zaproszeni goście

Na promocję przybyło wiele sióstr

Na promocję przybyło wiele sióstr

Książka pod red. Jana Książka jest 33 publikacją Muzeum Ziemi Wieluńskiej wydaną w Serii Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej, popularyzującej wiedzę o Wieluniu, regionie i osobach z nim związanych. Jest ponadto czwartą książką poświęconą historii wieluńskich kościołów, wydaną przez muzeum. Wcześniejsze to: Siedem wieków fary wieluńskiej, Wizerunki Matki Bożej na ziemi wieluńskiej, 400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, wszystkie wydane jako pokłosie konferencji naukowych zorganizowanych przez muzeum. Jak sam tytuł mówi, promowana książka jest poświęcona dwóm zagadnieniom – 500-leciu kościoła św. Barbary i 130. rocznicy urodzin Matki Teresy Janiny Kierocińskiej, kandydatki na ołtarze. Na jej treść składają się artykuły: Życie codzienne i warunki bytowe w Wieluniu w XVI w. Wybrane zagadnienia (Tomasz Andrzej Nowak), Kościół św. Barbary w Wieluniu w źródłach i opracowaniach (ks. Sławomir Zabraniak), Wychowanie moralne w rodzinie ziemiańskiej w 2. połowie XIX wieku na przykładach regionu wieluńskiego (Jarosław Kita), Życie społeczne i religijne w Wieluniu na przełomie XIX i XX stulecia (Tadeusz Olejnik), Droga do beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej, 1885 1946) (s. Konrada Zofia Dubel CSCIJ), Zjednoczenie z Bogiem w codziennym życiu Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej (ks. Stanisław Urbański), Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowaniu Żydów w czasie Holokaustu na przykładzie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu (Sabina Bober), Homilia wygłoszona 7 czerwca 2015 r. (ks. abp Wacław Depo).

W przedmowie, pióra Jana Książka, czytamy: „Należy mieć nadzieję, że książka wzbogaci wiedzę o dziejach kościoła św. Barbary, także w kontekście współczesnej parafii oraz przekaże cenne informacje nt. wybitnej osobowości, jaką była Matka Teresa Kierocińska. Książka uzupełniona jest wieloma interesującymi zdjęciami, także współczesnymi obrazującymi już historyczne wydarzenia”

Promocji książki towarzyszył film Ona nigdy nie była sama… w reżyserii Krzysztofa Millera (premiera 31 XII 2016 Sosnowiec). O filmie, w którym wystąpiła aktorka Bożena Lubos (Matka Teresa) i Andrzej Warcaba (narrator) rozmawiała z reżyserem siostra Bogdana Batog z Wicepostulacji procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej w Sosnowcu. Z rozmowy słuchacze dowiedzieli się o historii powstania filmu, o tym, dlaczego postać Matki Teresy okazała się na tyle ważną dla reżysera by poświęcić jej film. Powiedział on m.in.: „…zaintrygował mnie jej heroizm, rezygnacja z godziwych warunków życia na rzecz biedy, skrajnej nędzy i niechęć otoczenia, na jakie z siostrami napotkała w Sosnowcu i to wszystko, co dzięki swojej duchowości dla mieszkańców Sosnowca, szczególnie tych najmniejszych, uczyniła. To mnie zafascynowało i fascynuje w tej postaci nadal, zwłaszcza wtedy, gdy patrzę na egocentryzm dzisiejszych ludzi, skupionych jedynie na sobie i swoich problemach. Ona pokonywała trudności, bo był z nią zawsze Bóg. Uczyła kochać ludzi i Boga. Miłość do Boga i drugiego człowieka czyniła ją niezłomną. Właśnie tę jej duchowość, rozmowy z Bogiem, mozół modlitwy pokazuje mój film. Słowo Amen (Niech się stanie) kończące film czyni go otwartym, a koniec będzie można dopisać po beatyfikacji bohaterki.”

Przy mównicy Jan Książek, dyrektor MZW, przy stole Krzysztof Miller (reżyser filmu) i siostra Bogdana Batog

Przy mównicy Jan Książek, dyrektor MZW, przy stole Krzysztof Miller (reżyser filmu) i siostra Bogdana Batog

Dziś film jest tłumaczony na język angielski i francuski, będzie pokazywany na Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie.