Promocja książki prof. Tadeusza Olejnika „Wieluń 1 IX 1939. Wskrzeszanie pamięci”

Jednym z wydarzeń  upamiętniających 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Wieluniu było spotkanie poświęcone promocji książki profesora Tadeusza Olejnika „Wieluń 1 IX 1939. Wskrzeszanie pamięci”. Książka ukazała się w Serii Wieluńskiej Biblioteki Regionalnej pod nr 41 i jest kolejną publikacją Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Mottem publikacji są słowa św. Augustyna: „ Siła pamięci jest wielką potęgą”

W przedmowie pióra Pawła Okrasy Burmistrza Wielunia czytamy: – Pan profesor Tadeusz Olejnik jest osobą, która dba o to, aby pamięć o wieluńskich ofiarach pierwszego dnia wojny nie została nigdy wymazana z pamięci naszego Narodu. Pan Profesor Tadeusz Olejnik nie „milczał wobec prawdy” i nie pozwolił sobie zamknąć ust w przywracaniu pamięci (…) Książka „Wieluń 1 IX 1939. Wskrzeszanie pamięci” jest kolejną cegłą położoną na solidnym już fundamencie, wywalczonej ciężką pracą naukową, prawdy historycznej, która pozwoli szczególnie młodym ludziom na wskrzeszenie, zachowywanie i ciągłe pielęgnowanie pamięci.

Przez wiele powojennych lat pamięć o wrześniowej tragedii Wielunia i jego mieszkańców była przemilczana, postępowała w zapomnienie niby dotknięta zbiorowym Alzhaimerem. A pamięć to nasz obowiązek wobec przeszłości, to nasz dług wobec bezbronnych ofiar tej tragedii, to nasze moralne zadanie do wykonania, bowiem pamiętać – znaczy żyć, napisał we wstępie profesor Tadeusz Olejnik.

Dług ten Autor spłacił w imieniu nas wszystkich, publikując książkę „Wieluń 1 IX 1939. Wskrzeszanie pamięci”. Dzięki swojej upartości uchronił od niepamięci fragment historii Wielunia z września 1939 roku.   Zaspokoił także potrzebę swojego serca. Był przecież synem Żołnierza Polskiego Września 1939 roku i wygnańcem z ojczystej ziemi.

Przeplatające się w publikacji udokumentowane źródłowo fakty z osobistymi wspomnieniami Autora, czynią tę książkę bliską każdemu, kto po nią sięgnie.  Dzięki niej pozna trudną drogę odkrywania prawdy historycznej o tragedii małego miasta, miasta, w którym 1 IX 1939 roku o godzinie 4.40 rozpoczęła się druga wojna światowa.