Projekt „Nasze korzenie – nasza duma”

Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu przygotowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wieluniu i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu zatytułowanego ” Nasze korzenie – nasza duma”.

Jest to kolejny projekt grantowy, który uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji PZU i Powiatu Wieluńskiego. Główną  jego wartością  jest promowanie powiatu wieluńskiego poprzez dokumentację muzyczną działalności zespołów śpiewaczych aktywnie działających od lat na ziemi wieluńskiej.

Organizatorzy chcą udokumentować folklor wieluński w oryginalnej postaci i brzmieniu, popularyzować i promować kulturę ludową ziemi wieluńskiej oraz jej twórców. Działania projektowe mają w niekonwencjonalny sposób wzbudzać i kształtować postawy patriotyczne wśród odbiorców oraz uzmysłowić im, że taka postawa to umiejętność głoszenia pokoju przez poszanowanie drugiego człowieka i kultury, a patriotyzm to nie tylko barwy narodowe, lecz również szacunek do tradycji.

Realizacja założeń projektu opiera się na wydanej przez bibliotekę w 2016 r. książce „Śpiewnik wieluński” autorstwa Marka Dery i Małgorzaty Dziurowicz – Kaszuby, która jest zbiorem tekstów i nut do utworów ludowych z regionu. Z publikacji wybrano 13 pieśni, przeznaczonych do pracy warsztatowej.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów ukazujących bogactwo źródeł kultury wieluńskiej, stanowiącej podstawę budowania lokalnej tożsamości. Projekt skierowany jest do dwóch grup uczestników, które dzięki wspólnej pracy podczas realizacji działań będą miały możliwość integracji.

Pierwszą grupę stanowią członkowie zespołów ludowych od lat aktywnie działających na terenie powiatu wieluńskiego, którzy zdeklarowali chęć udziału w projekcie. Będą oni opracowywać wskazany im przez Organizatora utwór pod okiem koordynatora etnograficznego. Druga grupa uczestników projektu to młode, uzdolnione wokalnie osoby, wyłonione do udziału w przedsięwzięciu w drodze castingu.

Młodzież będzie przygotowywała inspiracje jazzowe tych samych 13 pieśni. Podejmą oni współpracę z zawodowymi muzykami w celu twórczego i niekonwencjonalnego opracowania rodzimych pieśni ludowych. Poprzez zestawienie ze sobą dwóch nurtów: tradycji i nowoczesności, ukazane zostanie piękno sztuki ludowej w jej autentycznej formie.

Organizator pragnie pokazać, jak ludowość może inspirować do działań twórczych. Będzie to także promocja wieloletniego dorobku zespołów śpiewaczych z terenu powiatu wieluńskiego i twórców rodzimej kultury ludowej.

Projekt, oprócz działań warsztatowych, przewiduje również wyjazdy do studia nagrań dla jego uczestników, czego efektem ma być zarejestrowany roboczy materiał muzyczny, który w przyszłości może być wydany na płycie CD. Jest to główne założenie przedsięwzięcia – dokumentacja wieloletniego dorobku ludowych zespołów powiatu wieluńskiego.

Efektem finalnym będzie koncert, w którym wystąpią wszyscy uczestnicy projektu z towarzyszeniem działającego przy PMDKiS dziecięco-młodzieżowego chóru oraz profesjonalnych muzyków z zespołu RORAT TRIO, na którym będzie można usłyszeć ludowe pieśni wieluńskie w wykonaniach oryginalnych oraz jazzowe inspiracje tychże utworów.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu