Casting wokalistów do Projektu Kulturalnego „Nasze korzenie – nasza duma”

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się casting dla wokalistów do udziału w projekcie kulturalnym „Nasze korzenie – nasza duma”. Jury w składzie: Zofia Szpikowska, Jagoda Majtyka, Aleksandra Lach wyłoniło czternastu uczestników.

„Realizacja założeń projektu opiera się na wydanej przez bibliotekę w 2016 r. książce „Śpiewnik wieluński” autorstwa Marka Dery i Małgorzaty Dziurowicz – Kaszuby, która jest zbiorem tekstów i nut do utworów ludowych z regionu. Z publikacji wybrano 13 pieśni, przeznaczonych do pracy warsztatowej.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl warsztatów ukazujących bogactwo źródeł kultury wieluńskiej, stanowiącej podstawę budowania lokalnej tożsamości. Projekt skierowany jest do dwóch grup uczestników, które dzięki wspólnej pracy podczas realizacji działań będą miały możliwość integracji.

Pierwszą grupę stanowią członkowie zespołów ludowych od lat aktywnie działających na terenie powiatu wieluńskiego, którzy zdeklarowali chęć udziału w projekcie. Będą oni opracowywać wskazany im przez Organizatora utwór pod okiem koordynatora etnograficznego. Druga grupa uczestników projektu to młode, uzdolnione wokalnie osoby, wyłonione do udziału w przedsięwzięciu w drodze castingu.

Młodzież będzie przygotowywała inspiracje jazzowe tych samych 13 pieśni. Podejmą oni współpracę z zawodowymi muzykami w celu twórczego i niekonwencjonalnego opracowania rodzimych pieśni ludowych. Poprzez zestawienie ze sobą dwóch nurtów: tradycji i nowoczesności, ukazane zostanie piękno sztuki ludowej w jej autentycznej formie.

Organizator pragnie pokazać, jak ludowość może inspirować do działań twórczych. Będzie to także promocja wieloletniego dorobku zespołów śpiewaczych z terenu powiatu wieluńskiego i twórców rodzimej kultury ludowej.

Projekt, oprócz działań warsztatowych, przewiduje również wyjazdy do studia nagrań dla jego uczestników, czego efektem ma być zarejestrowany roboczy materiał muzyczny, który w przyszłości może być wydany na płycie CD. Jest to jedno z głównych założenie przedsięwzięcia – dokumentacja wieloletniego dorobku ludowych zespołów powiatu wieluńskiego.

Efektem finalnym będzie koncert, w którym wystąpią wszyscy uczestnicy projektu z towarzyszeniem działającego przy PMDKiS dziecięco-młodzieżowego chóru oraz profesjonalnych muzyków z zespołu RORAT TRIO, na którym będzie można usłyszeć ludowe pieśni wieluńskie w wykonaniach oryginalnych oraz jazzowe inspiracje tychże utworów.”

 Źródło: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu,

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu