Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu wznawia zajęcia w formie stacjonarnej

Od dnia 18.05.2020 r. zaistniała prawna możliwość wznowienia zajęć w formie stacjonarnej w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, wcześniej zawieszonych z powodu panującej pandemii koronawirusa.  O wznowieniu zajęć informuje  komunikat zamieszczony na stronie internetowej WWW.PMDKIS-WIELUN.PL
„Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 18 maja 2020 r. (poniedziałek) zostają WZNOWIONE ZAJĘCIA STACJONARNE w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Szczegółowe informacje MEN są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji
Zajęcia będą się odbywać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej – kliknij WYTYCZNE
W związku ze wznowieniem zajęć prosimy rodziców (opiekunów prawnych) o wypełnienie i podpisanie  OŚWIADCZENIA, które należy dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Oświadczenia są dostępne na terenie placówki przy wejściu głównym.”
Rodzice, którzy wyrażą zgodę  na wznowienie zajęć przez swoje dzieci, proszeni są o kontakt z nauczycielem lub sekretariatem PMDKiS w Wieluniu
Jerzy Nowakowski
Dyrektor PMDKiS w Wieluniu