Powiatowe zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

19 czerwca, w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu odbyła się Powiatowa Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019.

Uroczystość to czas podsumowania roku oraz pokazanie efektów pracy  uczniów, nauczycieli, partnerów szkoły, sponsorów i zaangażowanych rodziców, którzy przyczynili się do dobrych wyników  podopiecznych oraz rozwoju placówek szkolnych.

Podczas uroczystości przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Kamila Prange. Głos zabrał  także Starosta Wielunia Marek Kieler. W swoich słowach wyraził uznanie dla uczniów i nauczycieli. Uznanie dla uczniów i nauczycieli wyraził również Paweł Rychlik –  poseł na Sejm RP.

Za szczególne osiągnięcia uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkół wraz ze wspierającymi je instytucjami Starosta Marek Kieler, Wicestarosta Wielunia Krzysztof Dziuba oraz Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenonem Kołodziejem osobiście pogratulowali wręczając wszystkim dyplomy i nagrody.

Wszystkim dyrektorom placówek szkolnych wręczono okolicznościowe medale 20 – lecia Powiatu. Uwieńczeniem uroczystości było przedstawienie przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół  nr 3.

Wyróżnieni nauczyciele:

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu:
1. Aleksandra Antosik-Karasek,
2. Zenona Stojecka,
3. Elżbieta Wieloch-Kostrzewa,

II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu:
1. Agnieszka Drozdek,
2. Katarzyna Bucholc-Srogosz,
3. Bożena Perek,
4. Marzena Szlawska,
5. Łukasz Stasiak,

ZS nr 1 w Wieluniu:
1. Iwona Kędzia,
2. Renata Kaczmarek,
3. Wojciech Ignasiak,
4. Piotr Kowalski,
5 . Anna Lach,
6. Przemysław Banaś,

ZS nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu:
1. Katarzyna Kaczmarek,
2. Ireneusz Torchała,
3. Jacek Spodzieja,

ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu:
1. Izabela Zielińska,
2. Renata Urbaniak,
3. Małgorzata Misiak,

ZSS w Wieluniu:
1. Zbigniew Szpikowski,
2. Piotr Owczarek,
3. Zbigniew Kolebski,

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach:
1. Elżbieta Czarnuch,
2. Elżbieta Kucharska,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu:
1. Urszula Nąckiewicz,

Międzyszkolna Bursa w Wieluniu:
1. Justyna Kuca,

Wyróżnieni uczniowie:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach:
1. Kacper Glomb,
2. Norbert Jędras,
3. Martyna Cielas,

ZSS w Wieluniu:
1. Marta Świt,
2. Kacper Dynak,
3. Maja Tarnowska,

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu:
1. Magdalena Wcisło,
2. Magdalena Wojtasik,
3. Adrianna Renćmit,

Międzyszkolna Bursa:
1. Damian Pietryszka,
2. Maja Pijanka,

ZS nr 1 w Wieluniu:
1. Julia Klimaszewska,
2. Mateusz Kot,
3. Mikołaj Obalski,
4. Adrian Ogiela,
5. Miłosz Galewski,
6. Jakub Kula,
7. Krystian Sak,
8. Julia Cichosz,
9. Damian Kocik,
10. Patryk Gaj,

ZS nr 2 im. Jana Długosza:
1. Patryk Ignasiak,
2. Dominik Piestrzyński,
3. Kamil Grela,
4. Bartłomiej Klimek,

ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika:
1. Sonia Zając,
2. Jakub Stępień,
3. Szymon Jarząbek,
4. Piotr Hombek,
5. Mateusz Musiał,

I LO im. Tadeusza Kościuszki:
1. Kacper Kiedos,
2. Marcel Kijanka,
3. Paweł Klecha,
4. Marcin Płatek,
5. Julia Kokocińska,
6. Weronika Kuźnik
7. Weronika Kędzierska

II LO im. Janusza Korczaka:
1. Filip Grabowski,
2. Karol Brzeziński,
3. Zuzanna Mateusiak,
4. Piotr Leszczyński,
5. Wiktoria Cieślak,
6. Natalia Guzik,
7. Zuzanna Bakalarczyk,
8. Natalia Kędzia,

Sponsor/firma/partner szkoły/osoby/instytucje:

I LO im. Tadeusza Kościuszki:
1. Joanna Kuźnik,
2. Tomasz Liedmann,

II LO im. Janusza Korczaka:
1. Prof. Tadeusz Olejnik,
2. Mariusz Golec,

ZS nr 1 w Wieluniu:
1. Bogumiła Pietraszewska,
2. Zofia Korcz,

ZS nr 2 im. Jana Długosza:
1. Sebastian Kliciński,

ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika:
1. Zofia Burchacińska,
2. Mateusz Frasze,k
3. Przemysław Parzyjagła,
4. Robert Krawczyk,
5. asp. Mariusz Olgomiec,

ZSS w Wieluniu:
1. Kazimierz Jarek,
2. Agnieszka Waloch,

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach:
1. Jolanta Kacała,
2. Jacek Podgórniak,
3. Wacław Witkowski.

Dane z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

 

Źródło : Ewa Misiak – Redakcja Kocham Wieluń