Podziękowanie Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego z Ożarowa dla Wandy Majtyki

Wanda Majtyka urodziła się 6 IV 1936 r. w Popowicach, gm. Pątnów. Od wczesnej młodości przejawiała zainteresowanie sztuką ludową. W 1980 r. została członkinią Sieradzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co uprawniało ją do realizowania twórczości plastyka ludowego. W 1996 r. wyróżniona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przez MKiDN. Z gminą Mokrsko Pani W. Majtyka związana była od, 1994 r., kiedy to została członkinią Zespołu Śpiewaczo–Obrzędowego z Ożarowa, natomiast od roku 1999 pełniła rolę instruktora tego Zespołu. Pani Majtyka była autorem scenariuszy i reżyserem widowisk, a także odtwórczynią głównych ról. Autorka z dużą dokładnością opisywała tradycje ludowe swego regionu, co sprawia, że widowiska bardzo dobrze odbierane są przez publiczność. Po raz pierwszy jej twórczość doceniła komisja artystyczna, w 1995 r. na XI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych we Włoszakowicach, gdzie Zespół zaprezentował widowisko Wieczór panieński. Przewodniczący komisji artystycznej Sejmiku stwierdził: od lat nie spotkałem się z takim talentem pozostawionym na wsi. Od tamtej pory pani W. Majtyka napisała, wyreżyserowała i zagrała w piętnastu przedstawieniach, z których aż czternaście zakwalifikowano do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Nie obce są jej kamery telewizyjne. W roku 1997 wraz ze swoją rodziną wystąpiła dla TVP1 w cyklu pt. „Rozrywki Rodzinne” w sztuce Romanse dworskie wg własnego scenariusza. Akcję tej sztuki nagrano w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział MZW. Warto wspomnieć, że w roku 2005 aktorski talent Wandy Majtyki odkrył w Tarnogrodzie reżyser Wiesław Paluch, angażując ją do swego debiutanckiego filmu Motór. Film ten wyróżniono w Konkursie Polskie Kino Niezależne.

Pani Wanda Majtyka – otrzymała także nagrody Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą w kategorii soliści. Zdobyła także wiele nagród z Zespołem Śpiewaczo-Obrzędowym z Ożarowa i z Dziecięcym Zespołem Obrzędowym z Ożarowa, którego od 1995 r. była opiekunem artystycznym. W 46. Festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (2012 r.) zdobyła BASZTĘ – główną nagrodę w kategorii solistek śpiewaczek. Twórczyni Ludowa z Popowic jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Zdobywała również nagrody na międzynarodowych i międzywojewódzkich konkursach plastyki obrzędowej (ozdobne pająki, wielkanocne pisanki, ozdoby choinkowe). Od 1996 r. uczestniczyła w spotkaniach Gawędziarzy Ludowych, także zdobywając nagrody. Rada Gminy Mokrsko w 2011 r. nadała Pani Wandzie Majtyce godność Honorowego Obywatela Gminy Mokrsko. Pani W. Majtyka przyjeżdżała do Ożarowa na próby w każdy piątek bez względu na pogodę i zdrowie. Była integralną częścią i siłą napędową Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego oraz Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa, z którymi współpracowała od 1986 roku.