Podwójny jubileusz w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu

Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, jako druga w Wieluniu, powołana została do życia 7 maja 1957 roku. Erygował ją ks. bp Zdzisław Goliński. Już w roku 1959 dołączono do niej wsie Urbanice, Bieniądzice z kolonią Chrusty i domy przy Cukrowni Wieluń w Niedzielsku. Stan taki utrzymał się do 1986 roku, kiedy to z parafii wydzielono nową parafię p.w. św. Stanisława BM. Parafią św. Józefa Oblubieńca NMP zarządzali kolejno: ks. Stanisław Zgoda (1957-1959), ks. Feliks Litewka (1959-1973), ks. Michał Sudoł (1974-2002), od 2002 roku do dziś ks. Marian Mermer.  Funkcję kościoła parafialnego od chwili powołania parafii pełni osiemnastowieczny kościół popijarski.

 W dniu 15 października 2017 r. parafia świętowała podwójny jubileusz: 60 – lecie powstania parafii i 10 – lecie powołania parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (maj 2007r.). Obydwa jubileusze uczczono uroczystą, koncelebrowaną Mszą św., której przewodniczył ks. bp Antoni Długosz. W koncelebrze, były proboszcz ks. kanonik Michał Sudoł i obecny ks. Marian Mermer. Liturgię ubogacał chór parafialny z organistą Szymonem Blajerem i orkiestra jasnogórska.

Msza jubileuszowa zgromadziła wiernych z parafii i spoza niej, kapłanów ziemi wieluńskiej, siostry zakonne, przedstawicieli władz powiatowych i miejskich, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Bieniądzic, Urbanic, Wielunia i Gaszyna, poczty sztandarowe Akcji Katolickiej z parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie, parafii św. Stanisława BM w Wieluniu oraz poczty sztandarowe Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Teodora Kubiny i Gimnazjum im. Bł. Maksymiliana Binkiewicza, delegację przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej z Arturem Dąbrowskim – Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej.

W homilii nawiązującej do Ewangelii gdzie padają słowa Jezusa o przyjaźni ks. bp mówił o rodzinie, rodzinnej wspólnocie parafialnej, która w kościele spotyka się na modlitwie przy ołtarzu Pańskim i gdzie przyjmuje sakramenty święte, mówił też o Księdze, z którą wierni rozpoczynają i kończą swoją ziemską pielgrzymkę. Was, członków wspólnoty parafialnej św. Józefa w tej drodze, dodał, wspiera św. Józef, opiekun Jezusa i Maryi w Nazarecie. Wytrwajcie w przyjaźni do Jezusa i Jego nauki, zakończył.

Po Mszy św. i uroczystym błogosławieństwie ks. bp, na prośbę ks. Mariana Mermera, dokonał aktu poświęcenia sztandaru obchodzącego jubileusz Oddziału Akcji Katolickiej parafii św. Józefa, kopii ikony św. Józefa napisanej przez polskie karmelitanki na Islandii oraz odnowionych polichromii kościoła.

Poczty sztandarowe OSP

Poczty sztandarowe OSP

Poczty sztandarowe Akcji katolickiej i Szkół katolickich

Poczty sztandarowe Akcji katolickiej i Szkół katolickich

Poczty sztandarowe Akcji Katolickiej z Działoszyna i Liceum Katolickiego

Poczty sztandarowe Akcji Katolickiej z Działoszyna i Liceum Katolickiego

Homilia

Homilia

Ks. bp Antoni Długosz święci sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Ks. bp Antoni Długosz święci sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Ikona św. Józefa ofiarowana Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej

Ikona św. Józefa ofiarowana Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej