Piknik z okazji Dnia Dziecka i XXVII Emdekolada

Powiatowy młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu to placówka obejmująca pozaszkolną opieką edukacyjną 1460 wychowanków. Część z nich, mianowicie tych z grup artystycznych, zaprezentowało się  4 czerwca na scenie „Pod Morwą”. Scena „Pod Morwą znajduje się na terenach zielonych przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu.

W tym dniu plac rekreacyjny opanowali wychowankowie placówki – dzieci, młodzież, rodzice, wychowawcy. Wszystko to z okazji Dnia Dziecka i zbliżających się wakacji. Spotkanie przybrało postać pikniku rodzinnego, ubogaconego występami wychowanków sekcji wokalnych, muzycznych, tanecznych, prowadzonych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu.

Na scenie „Pod Morwą” pojawiali się kolejno wokaliści prowadzeni przez p. Zofię Szpikowską, grupy śpiewające pod opieką Anety Włodarczyk, grupy taneczne – wychowankowie Grażyny Kaczmarek i Rafała Janeckiego, które niezależnie od grupy wiekowej, prezentowały walc angielski, cza – czę, sambę, polkę i tańce nowoczesne; grupa gitarowa z opiekunem Andrzejem Freusem; ludowy zespół wokalny pod opieką Jagody Majtyki.

Na scenie wręczono także nagrody za pięknie wykonane domki dla ptaków w Konkursie „Domki dla naszych skrzydlatych przyjaciół”. Nagrody wręczył p. Wacław Witkowski – pomysłodawca konkursu.

Scena „ Pod Morwą” stała się miejscem sprawdzianu osiągnięć wychowanków z grup artystycznych Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w roku szkolnym 2018/2019.