Pieszy Szlak Niepodległości

Dzień 19 marca. Imieniny Józefa Piłsudskiego. Otwarcie  Pieszego Szlaku Niepodległości po Wieluniu. Trasa: Tablica Marszałka i żołnierzy lat 1914 – 1921, tablica obrońcy Lwowa Jana Łączkowskiego w kościele św. Józefa, plac Legionów, Muzeum Ziemi Wieluńskiej (prezentacja multimedialna), głaz upamiętniający powstanie wieluńskiego harcerstwa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 3 Maja,  ul. J.I. Paderewskiego, cmentarz, grób rodziny Łączkowskich, Pomnik Orląt Lwowskich, w tym groby powstańców śląskich, żołnierzy wojny bolszewickiej i  peowiaków.