Benefis Wandy Majtyki

W niedzielne popołudnie, 11 marca, w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się benefis Wandy Majtyki, twórczyni ludowej, długoletniej opiekunki Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego z Ożarowa, współtwórczyni repertuaru Dziecięcego Zespołu Obrzędowego i bliskiej współpracownicy działu etnograficznego wieluńskiego muzeum. Wśród przybyłych na benefis byli przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli: wicestarosta Marek Kieler, radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej Chowis, radna powiatu Grażyna Ryczyńska, wójt Gminy Mokrsko Tomasz Kącki i Gminy Pątnów Jacek Olczyk, wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak, dyrektorzy placówek kulturalnych, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, członkowie Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego i Zespołu Dziecięcego z Ożarowa, rodzina i przyjaciele bohaterki wieczoru.

Na okoliczność benefisu Wandy Majtyki, która z Zespołem Śpiewaczo – Obrzędowym współpracowała ponad 20 lat, jego członkowie przygotowali inscenizację pt. „Ożarowskie zwyczaje wielkanocne”, zaznaczając, że jest to pierwsza sztuka, której nie reżyserowała pani Wanda, a wyreżyserowała ich 15:

Wieczór panieński (1995), Zapusty (1998), Wieczornica w poście (2000), Jeden dzień z życia chłopa (2001), Andrzejkowe wróżenie (2002), Co wy babko (2003), Romanse dworskie (2004), Wiejska sielanka (2005), a to wioska właśnie (2007), wigilia (2008),Nabożeństwo za dziadka (2009), Wieczór panieński – od kuchni (2011), Co za czasy (2012), andrzejki (2014), Miłosierdzie (2015), Oczekiwanie (2016),Ożarowskie zwyczaje wielkanocne (2017 scen. Zespół).

Z laudacji, którą wygłosił Tomasz Spychała – kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej rysuje się biogram wspaniałego człowieka i twórczyni ludowej.

Wanda Majtyka urodziła się 6 IV 1936 r. w Popowicach, gmina Pątnów. Od wczesnej młodości przejawiała zainteresowanie sztuką ludową. W 1980 r. została członkinią Sieradzkiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co uprawniało ją do realizowania twórczości plastyka ludowego. W 1994 roku związała się z Gminą Mokrsko i została członkinią Zespołu Śpiewaczo–Obrzędowego z Ożarowa, a w roku 1999 jego instruktorem.  W 1996 roku została wyróżniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Pani Wanda pisała dla Zespołu scenariusze i reżyserowała widowiska, w których z dużą dokładnością opisywała tradycje ludowe swego regionu, co sprawiło, że wszystkie były bardzo dobrze odbierane przez publiczność. Po raz pierwszy jej twórczość doceniła komisja artystyczna w 1995 r. na XI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych we Włoszakowicach, gdzie Zespół zaprezentował widowisko „Wieczór panieński”. Przewodniczący komisji artystycznej Sejmiku stwierdził: od lat nie spotkałem się z takim talentem pozostawionym na wsi. Od tamtej pory pani Wanda napisała i wyreżyserowała 15 przedstawień, w których zagrała główne role. Czternaście z nich nominowano do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Pani Wandzie nie obce były kamery telewizyjne. W roku 1997 wraz ze swoją rodziną wystąpiła w TVP1 w cyklu pt. „Rozrywki Rodzinne”  i w sztuce „ Romanse dworskie” wg własnego scenariusza. Akcję tej sztuki nagrano w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział MZW. Warto wspomnieć, że w roku 2005 aktorski talent Wandy Majtyki odkrył w Tarnogrodzie reżyser Wiesław Paluch, angażując ją do swego debiutanckiego filmu Motór. Film ten wyróżniono w Konkursie Polskie Kino Niezależne.

Pani Wanda Majtyka otrzymywała także nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w kategorii soliści. Zdobyła także wiele nagród z Zespołem Śpiewaczo-Obrzędowym z Ożarowa i z Dziecięcym Zespołem Obrzędowym z Ożarowa, którego od 1995 r. była opiekunem artystycznym. W 2012 roku, w 46. Festiwalu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, zdobyła BASZTĘ – główną nagrodę w kategorii solistek śpiewaczek. Twórczyni ludowa z Popowic jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, o czym mówią nagrody zdobyte na międzynarodowych i międzywojewódzkich konkursach plastyki obrzędowej (ozdobne pająki, wielkanocne pisanki, ozdoby choinkowe). Od 1996 r., odkąd zaczęła występować w spotkaniach Gawędziarzy Ludowych, do kolekcji nagród przybyły nagrody i  z tej kategorii.

Rada Gminy Mokrsko w 2011 r. nadała Pani Wandzie Majtyce godność Honorowego Obywatela Gminy Mokrsko. Pani Wanda Majtyka, wspominają członkowie zespołów, przyjeżdżała do Ożarowa na próby w każdy piątek bez względu na pogodę i zdrowie. Była jego integralną częścią i siłą napędową. Wyrazem wdzięczności niech będą kwiaty, pełne życzliwości słowa i okolicznościowe upominki.

 

 

Zofia Białas